کنفرانس کشورهای عضو فدراسیون آسیا و اقیانوسیه عبور از موانع ورزشی OCRasia


دومین وب کنفرانس فدراسیون آسیا و اقیانوسیه عبور از موانع ورزشی OCRAsi با حضور جناب آقای Adamsom ریاست فدراسیون جهانی و جناب آقای Agra ریاست فدراسیون آسیا  و نماینده جمهوری اسلامی ایران جناب دکتر مقداد کامرانی برگزار گردید.
اهم برنامه ها ، فعالیتها و چشم انداز سال 2021 مورد بحث و بررسی و سومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا مصوب گردید .

روابط عمومی و بین الملل کمیته هوگام ایران 
(هنر ورزشی گدر از موانع) 
Www.hogam.ir

03 اسفند 1399 adham
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما