هیأت های استانی

حدیثه رنجبر

همدان

کارشناس تربیت بدنی

9185071900

شاهو زندی

کردستان

9189996933

علی شمس کلاهی

مرکزی

9361880700

در حال بررسی در ..

گلستان

79678

سید علی اصغر مزاری مقدم

یزد

9134509722

حسین اسدی

چهار محال بختیاری

9107451570

در دست بررسی

اصفهان

0

سردار فداکار

آذربایجان

0

محمد چعب

منطقه آزاد اروند

9167637636

بهداد سلطانی نژاد

کرمان

9198332406

زهرا روستا

گیلان

0

وحید فراهانی

البرز

9126718173

رضا نشاطی

هرمزگان

9119233563

امید قاسم پور

خراسان رضوی

9013706900

مرتضی عزتی

تهران

مربی اسبق تیم ملی موی تای

9121869887

حیدر امینی

مازندران

قهرمان اسبق هنرهای رزمی - کارشناس ارشد حسابداری - دارای چندین عنوان اجرایی در ورزش استان مازندران و کشور

9119102437

دکتر مهدی ذکریایی

آذربایجان غربی

دکترا مدیریت علوم ورزشی - دارای چندین عنوان اجرایی در ورزش استان آذربایجان و کشور

9124613240

استاد اصغر زند

قم

مسئول گروه ورزشهای آبی (شنا، نجات غریق، غواصی) استراگو ایران - مربی و قهرمان اسبق ورزش های رزمی - نخستین رکورد دار فری دایو در کشور

9125512602

دکتر حوریه گلینی

سمنان

دکترا مدیریت علوم ورزشی

9124322066


حامیان ما