هیأت های استانی

علی شمس کلاهی

نماینده شهرستان اراک

0

زهرا روستا

نماینده استان گیلان

9118613932

وحید فراهانی

نماینده استان البرز

9126718173

رضا نشاطی

نماینده استان هرمزگان

9119233563

استاد امید قاسم پور

نماینده استان خراسان رضوی

9013706900

استاد مرتضی عزتی

نماینده استان تهران

مربی اسبق تیم ملی موی تای

9121869887

استاد حیدر امینی

نماینده استان مازندران

قهرمان اسبق هنرهای رزمی - کارشناس ارشد حسابداری - دارای چندین عنوان اجرایی در ورزش استان مازندران و کشور

9119102437

دکتر مهدی ذکریایی

نماینده استان آذربایجان غربی

دکترا مدیریت علوم ورزشی - دارای چندین عنوان اجرایی در ورزش استان آذربایجان و کشور

9124613240

استاد سید سعید ضیائی

نماینده استان گلستان

مربی اسبق تیم ملی سامبو - داور برگزیده و قهرمان چندین دوره ورزش های رزمی ایران - مربی قهرمان پرور و اسبق تیم ملی فدراسیون ورزش های رزمی

9388878774

استاد اصغر زند

نماینده استان قم

مسئول گروه ورزشهای آبی (شنا، نجات غریق، غواصی) استراگو ایران - مربی و قهرمان اسبق ورزش های رزمی - نخستین رکورد دار فری دایو در کشور

9125512602

دکتر حوریه گلینی

نماینده استان سمنان

دکترا مدیریت علوم ورزشی

9124322066

استاد حسین باتمانی

نماینده استان کردستان

مربی اسبق تیم ملی موی تای

9186563156


حامیان ما