هیأت های استانی

حسین اسدی

چهار محال بختیاری

0

در دست بررسی

اصفهان

0

سردار فداکار

آذربایجان

0

محمد چعب

استان خوزستان

9167637636

بهداد سلطانی نژاد

نماینده استان کرمان

0

زهرا روستا

نماینده استان گیلان

9118613932

وحید فراهانی

نماینده استان البرز

9126718173

رضا نشاطی

نماینده استان هرمزگان

9119233563

امید قاسم پور

نماینده استان خراسان رضوی

9013706900

مرتضی عزتی

نماینده استان تهران

مربی اسبق تیم ملی موی تای

9121869887

حیدر امینی

نماینده استان مازندران

قهرمان اسبق هنرهای رزمی - کارشناس ارشد حسابداری - دارای چندین عنوان اجرایی در ورزش استان مازندران و کشور

9119102437

دکتر مهدی ذکریایی

نماینده استان آذربایجان غربی

دکترا مدیریت علوم ورزشی - دارای چندین عنوان اجرایی در ورزش استان آذربایجان و کشور

9124613240

استاد اصغر زند

نماینده استان قم

مسئول گروه ورزشهای آبی (شنا، نجات غریق، غواصی) استراگو ایران - مربی و قهرمان اسبق ورزش های رزمی - نخستین رکورد دار فری دایو در کشور

9125512602

دکتر حوریه گلینی

نماینده استان سمنان

دکترا مدیریت علوم ورزشی

9124322066


حامیان ما