هیأت های استانی

در حال پذیرش و بررسی

استان فارس

۰

سلمان سعادتی

استان خراسان شمالی

⁦+98 915 085 4067⁩

صادق محمودی

استان کرمانشاه

⁦+98 930 248 5818⁩

مرتضی پورحسن

آذربایجان غربی

09351959293

محمد صابری

بوشهر

⁦+98 913 433 9007⁩

سجاد جسمانی یکتا

ایلام

⁦+98 918 792 7176⁩

حدیثه رنجبر

همدان

کارشناس تربیت بدنی

⁦+98 918 213 0900⁩

شاهو زندی

کردستان

9189996933

علی شمس کلاهی

مرکزی

9361880700

صابر مخدومی

گلستان

⁦+98 921 653 5705⁩

سید علی اصغر مزاری مقدم

یزد

9134509722

حسین اسدی

چهار محال بختیاری

9107451570

پذیرش نماینده جدید در حال بررسی ...

اصفهان

0

محمد چعب

منطقه آزاد اروند

9167637636

بهداد سلطانی نژاد

کرمان

9198332406

زهرا روستا

گیلان

0

وحید فراهانی

البرز

9126718173

رضا نشاطی

هرمزگان

9119233563

امید قاسم پور

خراسان رضوی

9013706900

مرتضی عزتی

تهران

مربی اسبق تیم ملی موی تای

9121869887

حیدر امینی

مازندران

قهرمان اسبق هنرهای رزمی - کارشناس ارشد حسابداری - دارای چندین عنوان اجرایی در ورزش استان مازندران و کشور

9119102437

استاد اصغر زند

قم

مسئول گروه ورزشهای آبی (شنا، نجات غریق، غواصی) استراگو ایران - مربی و قهرمان اسبق ورزش های رزمی - نخستین رکورد دار فری دایو در کشور

9125512602

بابک امین پور

سمنان

مسئول اسبق روابط عمومی هوگام استان خراسان رضوی

⁦+98 915 077 6115⁩


حامیان ما