برگزاری وبینار بین المللی هوگاماولین دوره مجازی (وبینار) بین‌المللی هنر ورزشی هوگام ، با حمایت فدراسیون جهانی عبور از موانع world ocr توسط شورای بین المللی هوگام  IHC- international hogam council در مورخه ۳۰ آبانماه ، با شرکت بیش از ده مربی و ورزشکار منتخب از جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان مختلف کشورهای عضو با موفقیت برگزار گردید .
وبینار فوق با موضوعات: آموزش ، مربیگری،داوری ، مسابقات در جهت پیشبرد اهداف هنر امدادی ورزشی هوگام برای اولین مرتبه در منطقه برگزار گردید .

روابط عمومی و بین الملل کمیته هوگام ایران
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما