هوگام جهانی شد


لینک جهانی tafisa  http://www.tafisa.org/supporter-members   
لینک خبر ملی (فدراسیون ورزشهای همگانی)    http://www.isfaf.ir/News/d?id=301117&ts=13990825083231246
هوگام جهانی شد
هنر ورزشی هوگام ، به عنوان یک رشته نوظهور ورزشی در سازمانهای بین المللی ورزش مورد تایید جنبش المپیک از سوی فدراسیون جهانی تفیسا(فدراسیون جهانی ورزشهای همگانی) در جریان آخرین جلسه هیئت مدیره فدراسیون جهانی TAFISA که در تاریخ 29 اکتبر سال 2020 برگزار گردید ؛ شناسایی و با پذیرش آن موافقت شد .

لازم به ذکر است هوگام (هنر ورزشی گذر از موانع ) یک رشته نوین امدادی ماجراجویانه ورزشی است  که  به همت جوان ایرانی دکتر مقداد کامرانی در کشور در حال بسط گسترش می باشد .
این رشته نوین ورزشی ؛‌ در ۲ بخش آماتور و پیشرفته سطح بندی شده که شامل عبور از چالش ها و موانع مختلف مصنوعی و طبیعی در جنگل ؛ دریا ؛ کوهستان و کویر می باشد .

این چالشها با هدف آماده سازی جوانان در قالب تیم های واکنش سریع امدادونجات در کشور در هنگام وقوع حوادث مخاطره آمیز تشکیل گردیده است.
بدینوسیله از زحمات تک تک  ورزشکاران ؛ مربیان ؛ داوران و خصوصا تلاشهای وصف ناپذیر سرکار خانم زهرا ابراهیم پور مسئول روابط بین الملل هوگام ایران صمیمانه سپاسگزاریم .


۲۱ آبانماه ۱۳۹۹
روابط عمومی و بین الملل کمیته هوگام
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما