عباسی سکاندار ورزش امدادی استراگوس در استان گیلان


با پیشنهاد کمیته تلاش کشور ، طی حکمی از سوی مجید مهروانی ریاست محترم  هیات ورزشهای همگانی استان گیلان ، جناب آقای حجت عباسی بعنوان مسئول کمیته تلاش استان گیلان منصوب شد.
حکم وی طی مراسمی توسط کاوه قدسی دبیر هیات ورزشهای همگانی استان گیلان در روز یکشنبه ۳ دی ماه اهدا گردید . 
لازم به ذکر است آقای عباسی دارای سوابق ذیل در ورزش استراگوس می باشد .
-  دانش آموخته پسادکترا مدیریت کسب و کار
-  مربی و مدرس  دوره های مربیگری و داوری ورزش استراگوس
-  رئیس دپارتمان تحقیق و پژوهش کمیته ورزش امدادی استراگوس 
-  فعالیت مستمر با مسئولان ورزش امدادی استراگوس از سال 1398

روابط عمومی کمیته تلاش فدراسیون ورزشهای همگانی 
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما