دوره داوری درجه سه ورزش استراگوس در خراسان رضوی-مشهد


دوره داوری درجه سه ورزش استراگوس کمیته تلاش فدراسیون ورزشهای همگانی به میزبانی هیات ورزشهای همگانی استان خراسان رضوی  با شرکت ۷۰ متقاضی در دو بخش مجزا آقایان و بانوان به مدرسی اساتید فدراسیون ورزشهای همگانی دکتر #مقداد_کامرانی با همراهی استاد #اصغر_زند با تدبیر مسئولان محترم هیات ورزشهای همگانی خراسان برگزار گردید .

✅مباحث مهم دوره  :
✔️داوری استایل تیزگام (گذر از موانع در طبیعت)
✔️داوری استایل یوز (دنباله کا)
✔️جاگیری مناسب داوران
✔️سیستم ارتقاء درجه داوران 
✔️جدول نویسی و جدول خوانی و ثبت امتیاز
✔️بررسی سوابق گذشته داوری 
✔️ استانداردها و قوانین و مقررات دپارتمان داوری شورای بین المللی ورزش hogam بصورت تئوری و عملی مورد ارزیابی قرار گرفت .


ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما