تقدیر از دکتر مقداد کامرانی موسس و بنیانگذار هنر امدادونجات ورزشی

تقدیر از دکتر مقداد کامرانی موسس و بنیانگذار هنر امدادونجات ورزشی در حاشیه دوره داوری درجه سه در مشهد مقدس به نمایندگی آقای بابک امین پور نماینده شایسته کمیته متناظر ورزش استراگوس در استان سمنان ، تندیس یادبود مسابقات قهرمانی در استان سمنان ، به دکتر مقداد کامرانی تقدیم گردید .
کمیته های متناظر ورزش استراگوس در استان های مختلف کشور زیر مجموعه هیات ورزشهای همگانی استان مذکور و کمیته تلاش کشور بوده که اهداف اصلی آنان توسعه و گسترش این هنر امدادی بهمراه استعدادیابی و شناسایی ورزشکاران منتخب در استانها می باشد .

روابط عمومی کمیته تلاش فدراسیون ورزشهای همگانی 
www.championarena.ir

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما