چهاردهمین دوره مسابقات استانی ورزش امدادی استراگوس در مازندران


برگزاری موفق چهاردهمین دوره مسابقات استانی ورزش امدادی استراگوس در مازندران 

 مسابقات جذاب و امدادی ورزش استراگوس HOGAM به میزبانی سازمان آتش نشانی شهرستان بابل در مورخه جمعه   ۲۸ مهرماه در بخش دختران و پسران برگزار و قهرمان رده های مختلف سنی شناخته شدند . نتایج مسابقات استانی کودکان و نوجوانان دخترو پسر

هنر امداد و نجات ورزشی  استراگوس کمیته تلاش 

انفرادی پسران 

نام و نام خانوادگی 

رده سنی 

قهرمانان

شهر

نام و نام خانوادگی

رده سنی 

قهرمانان

شهر

نرجس حیدری 

 7 سال 

اول

نور 

سودا صادقی 

10 الی 11 سال 

اول

بابلسر 

آریانا رستمی 

 7 سال 

نور

فاطمه زهرا لطفی زاده 

10 الی 11 سال 

بابلسر

فاطمه محمدی 

 7 سال 

نور

دریا توکلی 

10 الی 11 سال 

بابلسر

گیسو حسینی 

 7 سال 

دوم

بابلسر 

سارینا مصدقی

10 الی 11 سال 

دوم

بابلسر

نیایش حسن زاده 

 7 سال 

بابلسر 

رومینا ناصر بابلی

10 الی 11 سال 

بابلسر

آناهیتا سلیمانی

 7 سال 

بابلسر 

رهت سلطان اوغلی

10 الی 11 سال 

بابلسر

نهال نصیری 

 7 سال 

سوم

بابلسر 

ستیلا غلامی

10 الی 11 سال 

سوم

نور

سنا حقی 

 7 سال 

بابلسر 

فاطمه گرجی 

10 الی 11 سال 

نور

الاهه صادقی

 7 سال 

بابلسر 

فاطمه محمدی 

10 الی 11 سال 

نور
نتایج مسابقات استانی کودکان و نوجوانان دخترو پسر

هنر امداد و نجات ورزشی  استراگوس کمیته تلاش 

دختران تیمی

نام و نام خانوادگی 

رده سنی 

قهرمانان

شهر

نام و نام خانوادگی

رده سنی 

قهرمانان

شهر

نرجس حیدری 

 7 سال 

اول

نور 

سودا صادقی 

10 الی 11 سال 

اول

بابلسر 

آریانا رستمی 

 7 سال 

نور

فاطمه زهرا لطفی زاده 

10 الی 11 سال 

بابلسر

فاطمه محمدی 

 7 سال 

نور

دریا توکلی 

10 الی 11 سال 

بابلسر

گیسو حسینی 

 7 سال 

دوم

بابلسر 

سارینا مصدقی

10 الی 11 سال 

دوم

بابلسر

نیایش حسن زاده 

 7 سال 

بابلسر 

رومینا ناصر بابلی

10 الی 11 سال 

بابلسر

آناهیتا سلیمانی

 7 سال 

بابلسر 

رهت سلطان اوغلی

10 الی 11 سال 

بابلسر

نهال نصیری 

 7 سال 

سوم

بابلسر 

ستیلا غلامی

10 الی 11 سال 

سوم

نور

سنا حقی 

 7 سال 

بابلسر 

فاطمه گرجی 

10 الی 11 سال 

نور

الاهه صادقی

 7 سال 

بابلسر 

فاطمه محمدی 

10 الی 11 سال 

نور


نام و نام خانوادگی 

رده سنی 

قهرمانان

شهر

خاطره غلامی 

12 الی 13 سال 

اول

نور

ساجده حسینی 

12 الی 13 سال 

نور

غلامی 

12 الی 13 سال 

نور

فاطمه زهرا حقی

12 الی 13 سال 

دوم

بابلسر

فاطمه سادات میریان

12 الی 13 سال 

بابلسر

زهرا سجادی

12 الی 13 سال 

بابلسر

زینب هاشمیان 

12 الی 13 سال 

سوم

بابل

ترانه تاقانی

12 الی 13 سال 

بابل

زهرا هاشمی 

12 الی 13 سال 

بابل
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما