ترکیب بدن یا شاخص توده بدن (BMI)؟


شاید برای بسیار از شما این سوال ها پیش آمده باشد که: ترکیب بدن چیست؟ چه ارتباطی بین ترکیب بدن و شاخص توده بدن (BMI)وجود دارد و چگونه اندازه گیری می شود؟


تست ترکیب بدن مقدار چربی بدن، عضله، استخوان و آب بدن را تعیین می کند. و مهمترین مزیت بررسی ترکیب بدن کمک به درک شرایط سلامتی افراد است.


چگونه BMI اندازه گیری می شود؟ BMI از تقسیم وزن به مجذور قد به دست می آید. اگر دو فرد دارای وزن و قد مشابه، اما یکی خیلی چاق ولی دیگری کاملا عضلانی باشد کاملا مشخص است که این دو فرد ترکیب بدنی متفاوتی دارند و از نظر سلامتی نیز شرایط آنها مشابه نیست. با این حال این دو فرد دارای BMI مشابهی می باشند."بنابراین استفاده از BMI یک رویکرد مناسب برای بررسی شرایط سلامتی افراد نیست".راه های اندازه گیری ترکیب بدن: چند روش استاندارد مثل DXA و وزن کشی زیر آب و دستگاه های اندازه گیری ترکیب بدن وجود دارد.


دستگاهای اندازه گیری ترکیب بدن که با استفاده از جریان الکتریکی ضعیف و تفاوت سرعت آن در بافت های مختلف مقدار بافت ها را تعیین می کند یکی از روش های در دسترس، غیر تهاجمی، ارزان و آسان برای اندازه گیری ترکیب بدن می باشد.


با استفاده از این روش می توان درصد توده چربی بدن، عضله، استخوان و آب درون سلولی و برون سلولی که ممکن است برای بررسی عملکرد متابولیکی مفید باشد را در کمتر از یک دقیقه اندازه گیری می کند.


از عوامل مهم تاثیرگذار بر روی ترکیب بدن می توان به ژنتیک، فعالیت بدنی و تغذیه اشاره کرد. در دو دهه اخیر صدها ژن مرتبط با چاقی مورد مطالعه قرار گرفته اند که حداقل 127 ژن مرتبط با فنوتیپ های چاقی گزارش شده است. از مهمترین ژن های مطالعه شده در این زمینه که دارای نتایج مشابه بوده اند می توان به ژن های FTO، ADRB3، BDNF و MC4R اشاره کرد. مطالعات نشان داده اند که اگر چه ژنتیکی بودن توده چربی بیش از 90% است اما اثر ژنتیک در افراد دارای فعالیت بدنی به میزان چشمگیری کاهش نشان داد.
(ترجمه: ژن ورز)


منبع: News-Medical

25 مرداد 1397 adham
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما