یک بانونی مسلمان سکاندار هنر ورزشی هوگام در کشور لبنان گردید


یک بانونی مسلمان سکاندار هنر ورزشی هوگام در کشور لبنان گردید

سرکار خانم سیرین الخطیب مربی رسمی ورزش و مدیر مسئول چندین باشگاه ورزشی رزمی در کشور لبنان بعد از سپری کردن دوره آشنایی با ورزش هوگام و سیر قانونی ؛ موفق به کسب عضویت و نمایندگی ورزش هوگام از سوی شورای بین المللی گردید .

هوگام هر روز شاهد درخشش و گسترش در اقصاء نقاط جهان است و چه زیباست بانوان کشورهای اسلامی نقش بسزایی در توسعه و صادارات این ورزش بومی دارند .


روابط عمومی ورزش هوگام ایران این انتصاب ارزنده را تبریک عرض می کند و آماده انتقال تجربیات خود به هموطنان لبنانی می باشد .

منبع :
https://hogam-council.com 
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما