برگزاری بازی دوستانه هوگام با مشارکت استانهای گیلان و گلستان در مازندران


به نقل از روابط عمومی هوگام مازندران : 

برگزاری بازی دوستانه هوگام با مشارکت استانهای گیلان و گلستان در مازندران  

با هماهنگی و نظارت ریاست محترم هیات ورزشهای همگانی استان مازندران جناب مهندس روهام ابوطالبی و همیاری و مشارکت هیات های همگانی استان گیلان و گلستان ؛ بازی دوستانه هوگام مابین تیم های منتخب مازندران  گیلان  گلستان در شاخه یوز در دو بخش مجزا آقایان و بانوان در استان مازندران با حضور دکتر مقداد کامرانی موسس ورزش هوگام و دکتر نسرین حق شناس نائب رئیس هوگام کشور برگزار گردید .

مسابقات جذاب” دنباله کا  که امروزه با صنعتی  سازی آن توسط شورای بین المللی هوگام با نام  یوز درجهان شناخته می شود ؛ شاخه ای از ورزش مفرح هوگام بوده که بصورت تعقیب و گریز و عبور از میان موانع متعدد در زمینی به ابعاد ۱۵ در ۲۰ متر مربع برگزار میگردد .


ورزشکاران می بایست بصورت انفرادی یا تیمی به تعقیب و گریز همدیگر پرداخته و با تاج کردن یا خیمه زدن ؛ تیم مقابل را تسلیم می کنند.

ورزشکاران یوز مهارت های مختلف چابکی  انعطاف  سرعت  تمرکز و زیرکی را باید سرلوحه خود قرار دهند .

در پایان از تمامی زحمت کشان ایندوره از مسابقات به شرح ذیل تقدیر بعمل آمد  : 

مسوول برگزاری مسابقه: حسین رنجبر

ناظر مسابقه: مرتضی مسافری

سرداور : جمال هاشمی

کمیته انضباطی : رضا ادهم

پذیرش و ثبت نام: خانم قدیرنژاد

روابط عمومی : عادل داداش نژاد
داوران خط:

آقای امید امینی

خانم فیروزپور - خانم عبدی  - خانم میرزایی - خانم ذبیحیان - خانم عباسعلی پور -خانم رأفتی -خانم آتنا رضانتاج-  خانم رزیتا عبدی


داوران وسط : 

آقای عباسزاده -آقای قلیزاده

خانم رفیعی -خانم حبیبی


هیئت ژوری : 

زماندار و ثبت امتیاز: امیر حیدرقلی زاده


مسوول برگزاری مسابقه: حسین رنجبر

ناظر مسابقه: مرتضی مسافری

کمیته انضباطی : رضا ادهم

پذیرش و ثبت نام: خانم قدیرنژاد

روابط عمومی : عادل داداش نژاد

سرداور : جمال هاشمیداوران خط:

خانم رزیتا عبدی -آقای امید امینی - خانم فیروزپور - خانم عبدی

خانم میرزایی - خانم ذبیحیان- خانم عباسعلی پور - خانم رأفتی - 

خانم آتنا رضانتاج


داوران وسط : 

آقای عباسزاده - آقای قلیزاده - خانم رفیعی - خانم حبیبی


زماندار و ثبت امتیاز

زماندار و ثبت امتیاز: امیر حیدرقلی زاده تیم منتخب آقایان : 

اسامی تیم گلستان
 
سرپرست :‌

حسین رائیجی
 
بازیکنان
 
حامد پورسلمان

سید مهدی مدنی
 
محمد تازیکه لمسکی

محمد زمان تازیک


اسامی تیم مازندران الف
 
سرپرست :

‌امید امینی
 
بازیکنان:
 
علی اصغر حداد 

مبین بابازاده
 
ابوالفضل پیردهقان


اسامی تیم مازندران ب

سرپرست: 

ابراهیم خیالی

بازیکنان :

ماهان حقگوی 

 هانی توفیق خواه

علی امیرسلیمانی 

 تابش بیکایی 


اسامی تیم گیلان

سرپرست: 

امیرپورکاظم 
بازیکنان :

امیرپورکاظم 
مهدی میرزایی
مبین پاشاپور
مصطفی برجی
 تیم منتخب بانوان : 


اسامی تیم گلستان
 -
 


اسامی تیم مازندران الف

سرپرست :  سوگند غلامی
مربی : فاطمه گوران
هستی ربیعی
عسل موُیدی
پرستو فولادی

ستایش مهدوی

 

اسامی تیم مازندران ب

فاطمه محمدی
نرجس رمضانی

بیتا رمضانی
ستاره حاجیان

هستی دلاویز
زهرا باقری

اسامی تیم گیلان

سرپرست : زهرا کشاف

لیلا شهبازپور
نجیه روستا 
زهراکشاف
زهرا کوه پیکر


www.hogam.ir  
 
 
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما