تبریک روز ۷ مهر توسط دکتر مقداد کامرانی


نبرد با شعله های خانمان سوز، دلی دریایی می خواهد و قلبی آکنده از عشق به وطن روز ملی آتش نشانی را به دریادلان شجاع سرزمینم تبریک می گویم و سپاس خدایی را که آفریننده آتش است و پناه آتش نشان روز آتش نشانی مبارک.


مقداد کامرانی 

موسس هنر ورزشی گذر از موانع 

ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما