انتصاب در واحد فرهنگی کمیته هوگام ایران


به گزارش روابط عمومی کمیته هوگام جمهوری اسلامی ایران‌ ؛ طی حکمی از سوی دکتر مقداد کامرانی موسس هنر ورزشی گذر از موانع ایران (کمیته هوگام) دکتر مقصود نجفی از اساتید دانشگاه بعنوان مسئول واحد فرهنگی کمیته هوگام ایران منصوب شدند .

لزوم اهمیت و توسعه فرهنگ سازماني و جاري نمودن نقش فرهنگ پهلوانی در ورزش از مولفه های ارزشمند کمیته فرهنگی فدراسیون ورزشهای همگانی و انجمن ورزش در طبیعت کشور می باشد و کمیته هوگام با حمایت جامعه ورزش ؛ با برنامه های مدون ؛ پیشرو فعالیتهای فرهنگی در ورزش کشور خواهد بود .


روابط عمومی و امور بین الملل کمیته هوگام ایران 

12 شهریور 1400 adham
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود

حامیان ما