رشته های ورزشی

رشته های ورزشی...

این رشته نوین ورزشی در 2 بخش بین المللی و جهانی و  3 دسته آموزشی و مسابقاتی در رده های سنی مختلف ، به شرح ذیل دسته بندی گردیده است . - بخش بین
17 مرداد 1397 adham
هیات استانی

هیات استانی...

نماینده استان کردستان استاد حسین باتمانی مربی اسبق تیم ملی موی تای شماره تماس : 09186563156 نماینده استان سمنان دکتر حوریه گلینی دکترا مدیریت علوم
16 مرداد 1397 adham
رقابت سخت و نفس گیر قهرمانان و مدعیان استراگو کاران در شرق استان مازندران

رقابت سخت و نفس گیر...

ورزش برای همه #استراگو مهم تر از  برگزاری یک رویداد ورزشی ، گردهم آمدن پیشکسوتان ، دورهمی دوستان و ورزشکاران است ؛ محفلی شاد که با حضور  تک تک اعضاء 
06 مرداد 1397 adham
برنامه راهبردی  هنر امدادی انگیزشی استراگوس

برنامه راهبردی هنر...

برنامه راهبردی  هنر امدادی انگیزشی استراگوس  آشنایی با جنبش   ISA   استراگوس یا هوگام   هنری  ورزشی انگیزشی است که با هدف کمک به دیگران و هم نوعان در
02 مرداد 1397 adham
چشم انداز استراتژیک ملی

چشم انداز استراتژیک ملی...

  چشم انداز استراتژیک  ملی : گسترش رشته و واگذاری نمایندگی های استانی در کشور تشکیل کمیته های کشوری  برگزاری مسابقات شهرستانی و استانی  برگزاری
02 مرداد 1397 adham
توضیحات اجمالی

توضیحات اجمالی...

شناخت اجمالی قوانین و مقررات رشته ورزشی  هـوگام (استراگوس)  نام پارسی : هوگام  تعریف واژگان :    "هوگام  واژه   " هوگام   "  مخفف  عبارت  : هنر ورزشی
01 مرداد 1397 adham

حامیان ما